Thông tin người đặt hàng

Upload file

Quý khách có thể nén nhiều file lại dạng ZIP hoặc RAR nếu số lượng file nhiều Dung lượng tối đa 2GB

Type: zip | rar | doc | docx | xls | xlsx | pdf...     

Chat qua facebook